Theoriecursus

Theoriecursus volgen bij Rijschool Rotterdam

De theoriecursus van Rijschool Rotterdam werkt perfect voor leerlingen die:
  • Niet weten hoe ze alle theoriestof
    in korte tijd moet beheersen.
  • druk met zijn werk of school
  • Geen zin hebben om uit een boek te leren

De teheriecursus bestaat uit 3 dagdelen

Theoriecursus kosten

Goed om te weten!

GEZAKT?, dan kan je de volgende cursus gratis bijwonen.
Kosten voor de theorieexamen dient je wel zelf te voldoen.

Rijschool Rotterdam hanteert 1 prijs!

€ 130,- inclusief theorieexamen.

Advertenties